Välkommen till Sipplunda Gård

Sipplunda Gård

Vi vill göra det möjligt för besökare att uppleva ett småskaligt lantbruk med mångfald.

Sipplunda är en verksamhet inom odling och förädling samt besöksverksamhet. Företaget odlar grönsaker, frukt och bär på friland men även i mindre skala i växthus. Målet är att bedriva odling samt djurhållning enligt ekologiska principer som gäster kan ta del av vid besök på gården – i trädgård, butik & café.