Välkommen till Sipplunda Andelsjordbruk

Sipplunda Gård

Sipplunda Andelsjordbruk – ett småskaligt lantbruk med stor mångfald

Sipplunda Andelsjordbruk är en verksamhet inom odling och förädling. Vi odlar grönsaker, frukt och bär samt snittblommor på friland men även i mindre skala i växthus. Målet är att bedriva odling samt djurhållning enligt ekologiska principer. Våra grödor saluförs främst via andelsjordbruket men finns även att få tag på på utvalda marknader samt REKO. 

AKTUELLT

2020 tar andelsjordbruket en paus

Säsongen 2020 tar andelsjordbruket en paus för att hinna ikapp! Det är mycket som ska göras på en gård och då vi under säsongen 2019 hade en med gipsat ben och en liten som lärde sig gå hann vi inte med allt som skulle hinnas med. I år satsar vi på familjen, gården och på fortbildning!

Vi kommer självklart odla och grönsaker kommer finnas – håll koll på Reko & våra öppettider. 

Ta hand om er så hörs & ses vi i sommar!