Välkommen till Sipplunda Andelsjordbruk

Sipplunda Gård

Sipplunda Andelsjordbruk – ett småskaligt lantbruk med stor mångfald

Sipplunda Andelsjordbruk är en verksamhet inom odling och förädling. Vi odlar grönsaker, frukt och bär samt snittblommor på friland men även i mindre skala i växthus. Målet är att bedriva odling samt djurhållning enligt ekologiska principer. Våra grödor saluförs främst via andelsjordbruket men finns även att få tag på på utvalda marknader samt REKO. 

AKTUELLT – BLOMSTERKURSER 2019