Välkommen till Sipplunda Andelsjordbruk

Sipplunda Gård

Sipplunda Andelsjordbruk – ett småskaligt lantbruk med stor mångfald

Sipplunda Andelsjordbruk är en verksamhet inom odling och förädling. Vi odlar grönsaker, frukt och bär på friland men även i mindre skala i växthus. Målet är att bedriva odling samt djurhållning enligt ekologiska principer. Våra grödor saluförs främst via andelsjordbruket men finns även att få tag på på utvalda marknader samt REKO. 

NU ÄR ANDELARNA FÖR 2019 SLÄPPTA, 

Först till kvarn – FULLBOKAT!