Ett år på gården

Ett år på gården

Odlingsåret börjar inomhus senvinter-tidig vår med de första sådderna. Ute börjar det först när tjälen släppt under våren. Eventuella större stenar avlägsnas och växtbäddarna täcks av. Stallgödsel sprids med hjälp av muskelkraft på vissa utvalda skiften. Inför direktsådd kommer jordytan finfördelas något och ogräs rensas bort. Kring de flesta grödor kommer jorden täckas med organiskt material.

Efter utplantering och sådd kommer odlingsytan att vidare ogräsrensas kontinuerligt fram till skörd. Under säsongen kommer de grödor som kräver extra näring täckas med mer gräsklipp och organiskt material samt gödselvattnas med nässelvatten. Bevattning genom droppslang sker i samband med utplantering samt sådd och därefter kontinuerligt fram till grödorna skördas. Raderna hackas med hjälp av hjulhacka och de växter som kräver täckning med fiberduk eller insektsnät täck. Biologisk bekämpning som växtskydd tillämpas vid behov – det handlar oftast om Turex (nematoder) på kålen om nätet av någon anledning inte legat på när fjärilarna flyger, eller järnfosfat mot sniglar (vi har massor!) Inga andra djur tar skada av dessa växtskydd.

Grödorna skördas allteftersom till våra andelsmedlemmar från mitten av juli till jul samt till inplanerade marknader och serveringar. Det kommer bli en större skörd inför Wadköping Matmarknad som är en av säsongens höjdpunkter!

Höns och ankor stängslas in i de delar av odlingarna som skördats för att gödsla och luckra jorden samt bekämpa sniglar. Detta mättar även deras magar. Gröngödsel sås in senast i mitten på juli.

När säsongen går mot sitt slut skördas det sista och lagras eller förädlas. Växtbäddar täcks med organiskt material till nästa säsong. När hönsen gjort sitt jobb i odlingarna stängs de in i växthuset för att gödsla jorden till nästa års tomater.

Under vinterhalvåret sköts djuren på gården, likaså redskapsvård, beskärning, förökning och föregående säsong utvärderas. Planering inför nästa säsong sätter fart med frölistor och beställningar och förhoppningsvis hinner vi med en liten lugn stund också innan nästa säsong drar igång!