Ett år på gården

Ett år på gården

Odlingsåret börjar inomhus senvinter-tidig vår med de första sådderna. Ute börjar det först när tjälen släppt under våren med bearbetning av jorden. Eventuella större stenar avlägsnas och växtbäddarna täcks av. Där det har växt gröngödsel slås- och brukas det ner ytligt. Stallgödsel sprids med hjälp av muskelkraft på vissa utvalda skiften. Inför direktsådd kommer jordytan finfördelas något och ogräs rensas bort. Kring de flesta grödor kommer jorden täckas med organiskt material.

Efter utplantering och sådd kommer odlingsytan att vidare ogräsrensas kontinuerligt fram till skörd. Under säsongen kommer de grödor som kräver extra näring täckas med mer gräsklipp och organiskt material samt gödselvattnas med nässelvatten. Bevattning kommer ske i samband med utplantering samt sådd och därefter kontinuerligt fram till grödorna skördas. Raderna kommer att hackas med hjälp av hjulhacka och de växter som kräver täckning med fiberduk eller insektsnät kommer att täckas. Biologisk bekämpning som växtskydd kommer tillämpas vid behov.

Grödorna skördas allteftersom till våra andelsmedlemmar från slutet på juni till början av november samt till inplanerade marknader och serveringar. Det kommer bli en större skörd inför Wadköping Matmarknad som är en av säsongens höjdpunkter!

Höns och ankor stängslas in i de delar av odlingarna som skördats för att gödsla och luckra jorden samt bekämpa sniglar. Detta mättar även deras magar. Gröngödsel sås in senast i mitten på juli.

När säsongen går mot sitt slut skördas det sista och lagras eller förädlas. Växtbäddar täcks med halm eller annat organiskt material till nästa säsong. Får och getter stängslas in på ytor där vi vill ha nya växtbäddar till kommande års pumpa och gurka. När hönsen gjort sitt jobb i odlingarna stängs de in i växthuset för att gödsla jorden till nästa års tomater.

Under vinterhalvåret sköts djuren på gården, försäljning av förädlade produkter sker och föregående säsong utvärderas. Planering inför nästa säsong sätter fart med frölistor och beställningar innan nyår.