Mångfalden

Mångfalden

Vi odlar lite av mycket. Vi tror på, och vill ha en stor mångfald på gården. Vi vill kunna skörda under en lång period, testa oss fram med olika grödor och hitta de som passar vår jord, vårt arbetssätt och våra kunder bäst. Vi odlar allt enligt ekologiska principer utan gift och konstgödsel.

Vi har grönsaker på friland, i bäddar, i bänkar och i växthus. Det mesta odlas från frö och en del förökas med sticklingar eller delas. Vi driver upp en hel del blommor som förgyller vår trädgård och ger nyttodjuren lite extra gott.

I växtföljden har vi med en flerårig och en ettårig gröngödselblandning för att gynna jorden, nyttodjuren samt förbereda platsen för nästa års gröda.

På gården står även ett gäng äldre fruktträd som snart får sällskap av några yngre nykomlingar. Våren 2019 planerar vi att utöka gården med en lite större fruktodling, och är i full gång med att förbereda marken.

Runt höga störar slingrar olika sorters humle och i trädgården breder hallonbuskarna ut sig. Vi planterar några nya bärbuskar varje år och bygger sakta men säkert upp en utökad perenn del av gården.

Alla frön är ekologiska och icke F1-or. Med F1 betyder det att fröna är specifikt framtagna och innehåller ett genetiskt patent. Det går alltså inte att ta frö och få en andra och tredje generation av grödan. Detta är en stor fråga som har många vinklar men för oss rimmar F1-or inte med vårt sätt att se på kretslopp. Vidare letar vi alltid efter olika kultursorter och äldre svenska/skandinaviska sorter. Sorterna ska vara friska och härdiga samt smakrika.

Alla träd och buskar vi planterar är E-plantor vilket betyder att de är utvalda för svenskt klimat, provodlade och producerade i Sverige, art- & sortäkta samt friska.