Tjänster

Tjänster

  • Försäljning av grönsaker, frukt och bär till privatperson samt restauranger
  • Catering
  • Fruktträdsbeskärning
  • Livdjursförsäljning – Klövsjöfår och Svensk lantrasget